Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Koncepcja propagowania ptaków żyjących w Polsce, a także poszerzania wiadomości o przyrodzie

Idea propagowania ptactwa żyjącego na terenie Polski, a także rozszerzania wiadomości o świecie przyrody to coś, co jest zamysłem konkursu Ptak Roku. W tegorocznej edycji wybrane są takie ptaki polskie jak: bażant, gajówka, kląskawka, mysikrólik, coturnix coturnix, Luscinia megarhynchos, trzcinniczek, czajka, Sylvia nisoria, Sitta europaea, Delichon urbicum, Strix aluco, śmieszka, Hippolais icterina, Lophophanes cristatus, Apus apus, lerka, Emberiza schoeniclus, raniuszek i świergotek łąkowy.

Strona nie tylko prezentuje konkurs oraz ukazuje to, jakie z gatunków ptaków są do wybrania. Można także ogólnie rozszerzyć swoją bazę wiedzy o całej planecie, czytając profile innych ptaków, a nie tylko tych, jakie biorą udział w głosowaniu. Każdy z gatunków jest nad wyraz dokładnie scharakteryzowany.

Opisy zawierają: opis wyglądu, występowanie, informacje na temat odżywiania, tryb życia, a także ciekawostki. Do każdego opisu dodane są fotografie a także bibliografia. Biorący udział w konkursie mają możliwość wobec tego odnieść się do innych pozycji, żeby rozszerzać dalej własną bazę wiedzy. W plebiscycie od 2022 roku zwyciężyły gatunki ptaków jakimi są: Emberiza citrinella, Luscinia luscinia a także wilga zwyczajna. W czasie głosowania konkretna osoba może wytypować wyłącznie jeden gatunek ptaka w ciągu całego roku. Następnie punkty są liczone automatycznie. Corocznie coraz więcej internautów przekazuje głos.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

You may also like...